نتیجه تصویری برای مهدی
سلام


مهدی جان کجایی؟ حالت خوب هست یا نه؟ از توسوالی دارم مولایم مرا دوست داری یانه؟ خدایا چگونه جواب سوال هایم را بیابم؟

دلم گرفته است اخر خبری از مهدی زهرا ندارم؛ هرروز شبمان شده دعا" الهم عجل لولیک الفرج" دستان مان به اسمان است، نمیدانم یا ما دلمان پاک نیست یا تو مارو دوس نداری که بیای؛گمانم مشکل از ماست مگر میشود پسر زهرا عزاداران جدش حسین را دوست نداشته باشد؛ اخر چه بکنیم که دل هایمان پاک شود وبه راستی و بادلی روشن بگوییم مهدی بیا،مهدی بیا؛ درون خیابان ها جشنی بر پاست، میگویند میلاد مهدی زهراست هم همه ای برپاست اینجا؛ نمیدانم شاید گوشه ای نشسته باشی ومرا بنگری  امشب به مجلس تو امده ام شاید بویی از تورا استشمام کنم.

 فقط یچیز از تو میخواهم بگو از ما راضی هستی؟

اقایی بر روی منبر مدام میگوید دل مهدی زهرا را نشکنید او غریب است، او یتیم است، مولایم فدای غریبی تو بشوم  پدر و مادرم به فدایت مبادا دلت شکسته شود که ماهم میشکنیم؛ اصلا چه کسی جرات دارد دل شمارا بشکند.

 علائم ظهورت فراهم است پس چرا نمیایی، فرزندان فاتلین خانوادات در بین مردم جولان میدهند و شیعه هایت را سر میبرند.عده ای از منتظرانت پست تر از اهالی کوفه هستند و تو را همانند پدرت علی تنها میگزارند.مردم از دست دشمنان  شما امان ندارند؛ پس چرا نمیایی که انتقام سیلی زهرا بگیری؛ این روز ها بعضی از شیعیانت شمشیرشان را برای نایبت تیز میکنند اما نمیدانند که ما سربازش هستیم واو را تنها نمیزاریم .

به خدا قسم تورا هم تنها نخواهیم گذاشت؛بیا ما بسیجیانت منتظر دستور تو هستیم پس بیا،بیا....